หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 11:18:00

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจและเว็บไซต์ของสาขาวิชาและคณะต่อไป