หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 11:13:51

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 1  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิ เจริญฤทธิ์ อดีตแชมป์โลกกีฬาเพาะกาย 3 สมัย และเหรียญทองเอเชียนเกมส์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา