หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-26 17:45:23วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา