หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ทีมจานร่อนลูกพระนาง คว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองเเดง ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"
ทีมจานร่อนลูกพระนาง คว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองเเดง ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-12 16:19:10

ทีมจานร่อนลูกพระนาง คว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองเเดง ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

     ทีมจานร่อนลูกพระนาง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองเเดง ในการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผลการเเข่งขันกีฬาจานร่อน นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน ประเภททีมกัตส์

1. นายทรงพล มงคลศิริ

2. นายศศิกานต์ แกล้วกล้า

3. นายกฤตพัฒน์ จามกลาง

4. เปาเปา ศีตะสุทธิพันธ์

5. นายธีรดนย์ อินทวงศ์

6. นายณัฐนันท์ ล้ำสุทธิ

7. นายชัยวัฒน์ เสือใจ

เหรียญทองเเดง ประเภททีมหญิง

1. นางสาวพัชรี มณีเกศแก้ว

2. นางสาวธันย์ชนก จรัสฉาย

3. นางสาวพัชราภรณ์ หมื่นเดช

4. นางสาวจิณณพัต หล่าพุก

5. นางสาวอารียา ท่าภิรม

6. นางสาววิสสุตา มหานวล

7. นางสาวธัญวรรณ บุ้งทอง

8. นางสาวกัญญารัตน์ โหน่งบัณฑิต

9. นางสาวอรธันยา ซังข้าว

10. นางสาวภาวิดา เวปุดานนท์

เหรียญทองเเดง ประเภททีมโอเพ่น

1. นายทรงพล มงคลศิริ

2. นายศศิกานต์ แกล้วกล้า

3. นายศักรินทร์ ซิวแพร

4. นายกฤตพัฒน์ จามกลาง

5. นายเปาเปา ศีตะสุทธิพันธุ์

6. นายปรียาวัฒน์ ปูเลย

7. นายธีรดนย์ อินทวงศ์

8. นายณัฐนันท์ ล้ำสุทธิ

9. นางสาวพัชราภรณ์ หมื่นเดช

10. นางสาววิสสุตา มหานวล

11. นางสาวกัญญารัตน์ โหน่งบัณฑิต

12. นายปรีชา เปี่ยมพอดี

13. นายณัฐวุฒิ อระยะวรรณ

14. นายภูมิ เอ่งฉ้วน

15. นายชัยวัฒน์ ใจเสือ