หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-12-25 10:52:38


เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ในช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19)