หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยจัดกิจกรรมอบรมการประกอบอาหารเป็นวันที่ 2 ยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยจัดกิจกรรมอบรมการประกอบอาหารเป็นวันที่ 2 ยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 15:56:32


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลุยจัดกิจกรรมอบรมการประกอบอาหารเป็นวันที่ 2

ยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินกิจกรรมอบรมการประกอบอาหาร “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม” U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มสตรีคลองโคน กลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครงตำบลคลองโคน และชาวบ้านตำบลคลองโคน ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2