หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-25 16:51:07


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อภิญญา พุกสุขสกุล  อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ อาจารย์ดุสิต บุหลัน อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นคณะกรรมการทำการทดสอบนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนด โดยเมนูในการทดสอบ มีทั้งหมด 4 เมนู ได้แก่ แกงเลียง ผัดซีอิ๊ว ยำวุ้นเส้น และ ขนมกล้วย