หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านชุมชนดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านชุมชนดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-06-07 10:45:12


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านชุมชนดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

   วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  โดยมี อาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่ เป็นหัวหน้า (ครัวเรือนที่ 6) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มชาวบ้านจักสานตะกร้า 

    อีกทั้ง ยังเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับเรียนการสอนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในชุมชน โดยมี นักศึกษาจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวนูรูลซาอีดายู ตาเหร์ , นางสาวฟาติน อาบูและนางสาวอามีนะฮ์ สาและ นักศึกษาแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพัชรี เทียมประเสริฐ มาเป็นวิทยากรในการสอนทำตะกร้า เทคนิคการสานตะกร้าแบบหูหิ้ว ให้กับชาวบ้านในชุมชนดอนมะโนรา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และยกระดับรายได้ให้กับคนครัวเรือนและประชาชนในชุมชนตำบลดอนมะโนรา พร้อมทั้งเป็นอาชีพเสริมของชาวชุมชนดอนมะโนรา ในช่วงที่ว่างจากการทำการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไป