หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:57:22


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2565  เวลา 10.00 –12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมนักวิทยาศาสตร์เพื่อแนะนำบุคคลากรนักวิทยาศาสตร์ใหม่ จำนวน 2 คน พร้อมทั้งชี้แจ้งเรื่องงบประมาณคงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2565