หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 4 The 4th FIT National Conference
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 4 The 4th FIT National Conference

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:59:22


วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แช่มช้อย และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 4 The 4th FIT National Conference ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา