หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จุดประกาย การบูรณาการเครื่องมือจัดการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์”
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จุดประกาย การบูรณาการเครื่องมือจัดการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-05 11:46:26


วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกาย การบูรณาการเครื่องมือจัดการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์” วิทยากรบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือจัดการเรียนรู้ของเว็บไซต์ Moodle ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น