หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 10:58:17

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง 

รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยมี นางสาวศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30-08.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย