หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คหกรรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการสร้างธุรกิจอาหารขนาดย่อม
คหกรรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการสร้างธุรกิจอาหารขนาดย่อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-25 12:47:17


นักศึกษาสาขาคหกรรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการสร้างธุรกิจอาหารขนาดย่อม โดยนักศึกษาได้นำความรู้ในการเรียนวิชาธุรกิจขนาดย่อม มาคิดสร้างสรรค์ออกแบบธุรกิจอาหาร พร้อมนำผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของตนเองจัดแสดงตลอดจนนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างรายได้ในอนาคต