หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 12:32:55


คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯเข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช หัวหน้าแขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและตัวแทนนักศึกษาเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 - 6 จำนวน 250 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร