หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ หรือ นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ หรือ นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-02-12 16:45:53


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ หรือ นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในระดับชาติ หรือ นานาชาติ ณ ห้อง 26108 และผ่านระบบออนไลน์ google meet  ให้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะอื่นๆ ที่สนใจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน สำหรับการบรรยายมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แช่มช้อย เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ พร้อมกันนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้อีกด้วย