หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-25 16:07:33


เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ นำเสนอแผนการบริหารงานของคณบดีและรองคณบดีในแต่ละฝ่าย ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และหารือร่วมกันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย