หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 15:25:13


คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมดำเนินโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล

ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิด “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม” U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยทีมคณาจารย์นักวิจัยจัดกิจกรรมอบรมการประกอบอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดสมุทรสงคราม คณะครูโรงเรียนธรรมประสิทธิ์ และโรงเรียนคลองโคน