หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > อาจารย์ และนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับการแสดงความยินดีและโอวาท
อาจารย์ และนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับการแสดงความยินดีและโอวาท

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-13 21:26:54

คณาจารย์ และนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับการแสดงความยินดีและโอวาท

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นำโดย อาจารย์ ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา พร้อมด้วยนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย จากโครงการการประกวดแนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพด้วยนวัตกรรมภายใต้แนวคิด “Biodiversity Catalog” เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับการแสดงความยินดีและโอวาท ณ อาคาร 32 ตึกสำนักงานอธิการบดี