หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > กลุ่ม Decagram จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่ม Decagram จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-24 15:43:45


กลุ่ม Decagram จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 กลุ่ม Decagram โดยสมาชิกประกอบด้วยบุคลาการสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดองค์ความรู้ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ