หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโครงการที่อยู่อาศัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโครงการที่อยู่อาศัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-24 15:14:30


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโครงการที่อยู่อาศัย

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโครงการที่อยู่อาศัย ให้กับผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำเสียจากโครงการที่พักอาศัย และเทคนิคการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย” และ รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ บรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม