หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:28:58


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2567

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช รัตมะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม ในระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมนิวทราเวล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา