หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์อบรมหลักสูตร ETC รุ่นที่ 5
ศูนย์วิทยาศาสตร์อบรมหลักสูตร ETC รุ่นที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 12:29:22

ศูนย์วิทยาศาสตร์อบรมหลักสูตร  ETC รุ่นที่ 5 

    เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ร่วมกับ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย ( RE100 ) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy Transition & Climate Change Management ) หรือ ETC รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากด้านนายวีระเดช  เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม