หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 12:05:24

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

 เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชา รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เดินทางไปแนะแนวการเรียนต่อในปีการศึกษา 2567 และรับสมัครนักศึกษาในรอบโควตาความสามารถทางวิชาการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความสนใจและมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในรอบโควต้านี้ด้วย