หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-12 13:36:54

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 6 คณะ  ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1124 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดยมี นายกสโมสรนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม