หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Oxford
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Oxford

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-02-09 11:44:26


คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Oxford

วันที่ 22 มกราคม  2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Oxford โดยมีอาจารย์ณัฐดนัย สุบิน เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี