หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-12 11:05:10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล

     วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล สำหรับอาคาร 24  และโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล สำหรับอาคาร 23 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ