หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-12 19:05:49

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                             วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย รศ. ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ. ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ. ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ