หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการวิจัยยกระดับมาตรฐาน ด้านคุณภาพอาหารทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการวิจัยยกระดับมาตรฐาน ด้านคุณภาพอาหารทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 15:49:41


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือแนวทางการวิจัยยกระดับมาตรฐาน

ด้านคุณภาพอาหารทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 

ร่วมกับ ผู้บริหารของบริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี จำกัด

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางการวิจัยกับผู้บริหารของบริษัท ท็อป เบสท์ เอเยนซี จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพอาหารทะเลและคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา พร้อมทั้งทางบริษัทยังได้มอบเครื่อง ozone generator รุ่น OZ1050sw  มูลค่า 15,000 บาทเพื่อใช้ในการวิจัยดังกล่าว โดยสอดคล้องกับการตอบโจทย์ตัวชี้วัดที่ 2.6.3 จำนวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย