หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-23 17:13:35


คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ผ่าน Google Meet ออนไลน์