หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในการปรับปรุงหลักสูตร "การสอนฟิสิกส์"
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ในการปรับปรุงหลักสูตร "การสอนฟิสิกส์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-23 01:34:02


สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น

ในการปรับปรุงหลักสูตร "การสอนฟิสิกส์"

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00น. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมสาขาวิชาแบบออนไลน์ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร "การสอนฟิสิกส์" รวมถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนในเทอมปัจจุบัน และการบริหารงานในสาขาวิชา