หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-23 16:45:20


ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมแขนงวิชาโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565