หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการวิชาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการวิชาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 11:00:12

ศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการวิชาการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด 

       เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ นางสาวนลินนิภา ขุนสกล และนายทิภากรณ์ ปลีแก้ว เดินทางไปบริการวิชาการในการเก็บตัวอย่างการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอากาศที่เครื่องจักร และที่มือพนักงาน ณ โรงงาน บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ