หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2567
ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:42:34

ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2567

    วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 16.30 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2567 โดยมีรองคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา