หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:47:51


ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

     วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 14.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน  นางสาวรดาศา โพธิ์จาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาววิรงรอง ทำโย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) และนางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม "PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา …สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 จัดโดย สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา