หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-23 17:19:48


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการมีเจตคติที่ดี ในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในลำดับต่อไป