หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) ประชุมเข้ม เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่สูงขึ้น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) ประชุมเข้ม เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-23 09:46:58


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รศ.ดร.นิศากร สังวาระนที เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ) ทั้งนี้เพื่อพิจารณาบทความสำหรับวารสารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และประเมินคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่สูงขึ้น (วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)