หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์กะทิ แบบ UHT ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์กะทิ แบบ UHT ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-13 16:08:17

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์กะทิ แบบ UHT ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ "ตราอร่อยดี" ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวกะทิแท้ 100 % และอาหารสำเร็จรูประดับโลก ได้มอบผลิตภัณฑ์กะทิ แบบ UHT เพื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่าง อาหารเอเชีย การจัดการงานเลี้ยง และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ตัวแทนบริษัทเป็นผู้ส่งมอบ ให้กับผู้บริหารคณะ ตัวแทนอาจารย์ประจำสาขาวิชา ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

#คหกรรมสวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #2203คหกรรมศาสตร์