หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-02 11:42:24

ผู้บริหารประชุมสัญจรออนไลน์ พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยกระดับสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน