หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-11-02 11:36:25

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.64 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายและแก้ปัญหามาตรฐานเกลือทะเลไทย ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม