หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานถักทอใจ สายใย 60 ปี วันวานที่ภาคภูมิ สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานถักทอใจ สายใย 60 ปี วันวานที่ภาคภูมิ สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-10-11 14:48:27

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมงานถักทอใจ สายใย 60 ปี วันวานที่ภาคภูมิ 

สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2566

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 (ช่วงเย็น) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมงานถักทอใจ สายใย 60 ปี วันวานที่ภาคภูมิ สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสดุดีเกียรติประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา