หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-10-11 14:21:37


ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

    วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้ามอบดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธิพงษ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา