หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-10-11 14:17:50


คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

    วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. (ช่วงเช้า) คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานวางพานพุ่ม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย วางพวงมาลัย ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธิพงษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม