หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ออนไลน์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-22 13:12:22


ผู้บริหารประชุมสัญจรพบสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ยกระดับสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน