หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดราชาวรวิหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดราชาวรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-12 13:46:27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดราชาวรวิหาร

     วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์จากแขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.6 ณ โรงเรียนวัดราชาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร