หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 10:50:56


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจและเว็บไซต์โดยมีนักศึกษาปี 2 จากแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์