หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 10:38:21

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา เพื่อนำภาพไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะและสาขาวิชาตามสื่อและช่องทางต่างๆ โดยในช่วงเช้าของวันนี้เป็นการถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาชั้นปี 1 จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์