หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 14:52:33


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

     ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ไชยหนองบัว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวกรพินธุ์ โรจน์สุธี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และมีโอกาสให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The ICBTS International Academic Multidiscipline Research Conference Fukuoka 2023 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น