หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 11:58:20

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นวันที่ 3

     วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการผู้ประกอบการมืออาชีพ ในหัวข้อ “แนวความคิดในการประกอบธุรกิจการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมทางการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม สาธิตเมนูเครื่องดื่มกาแฟ ชา น้ำผลไม้”เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านธุรกิจ โดยมี คุณวรัตม์ชยา ภู่โหมด เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ Ban Kafae Thai Desserts and Bakery  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ 2314 ชั้น 1 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา