หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดโลกทัศน์ เดินหน้าสร้างความร่วมมือเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานความรู้ สู่ภาคอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดโลกทัศน์ เดินหน้าสร้างความร่วมมือเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานความรู้ สู่ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-01-22 13:37:18


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการการยกระดับมาตรฐานความรู้และเส้นทางอาชีพ สู่งานอุตสาหกรรมทุกมิติ (22 มกราคม 2564)