หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยี XRF สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่น (source apportionment)
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยี XRF สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่น (source apportionment)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:17:46


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยี XRF สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่น (source apportionment)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อบริการวิชาการในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี XRF สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาแหล่งกำเนิดฝุ่น (source apportionment) โดยร่วมกับ บริษัท จิรนที แอสโซซิเอส จำกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการตรวจวัดองค์ประกอบหรือธาตุต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในอนุภาคฝุ่น ให้กับอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้